Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Tòa nhà trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trụ sở EVN tại quận Ba Đình, TP. Hà Nội được lắp đặt hệ thống điện mặt trời với tổng công suất 120kWp. Tổng diện tích các tấm pin là 768m2. Điện năng sản xuất trung bình vào mùa hè đạt khoảng 200kWh/ngày.

Cập nhật ngày 24-03-2020

Năm 2017, công trình điện mặt trời mái nhà đầu tiên (19,84kWp) được EVN lắp đặt tại mái khối đế (tầng 5) của tòa nhà, sử dụng công nghệ pin đa tinh thể (hiệu suất tối thiểu 16%).

Mái nhà xe là vị trí lắp đặt công trình thứ 2. Hệ thống này vận hành trong năm 2019.

Lượng điện sản xuất từ hệ thống dùng cho chiếu sáng sảnh tòa nhà và khu vực nhà để xe ngoài trời; lượng điện dư bán lên lưới quốc gia.

EVNEIC