Hệ thống ĐMTMN công suất 999kWp của Công ty CP Phát triển và Đầu tư năng lượng tái tạo HCG

Tại Cụm công nghiệp xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư năng lượng tái tạo HCG đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất 999kWp.

Cập nhật ngày 14-10-2020

Hệ thống này được đưa vào vận hành từ ngày 25/12/2019.

 

Sản lượng điện mặt trời đạt bình quân khoảng 70.000 kWh/tháng.

 

 

Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư năng lượng tái tạo HCG đăng ký bán 100% sản lượng điện mặt trời mái nhà cho Điện lực.

 

 

EVNEIC