EVNHANOI phát triển điện mặt trời mái nhà tại trụ sở các đơn vị

Từ năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) đã bắt đầu đầu tư, triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tại trụ sở các đơn vị của Tổng công ty.

Cập nhật ngày 04-08-2020

Tại trụ sở Công ty Điện lực Nam Từ Liêm (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), hệ thống ĐMTMN đã được lắp đặt từ tháng 7/2018, gồm 140 tấm pin với tổng công suất 31,8kWp.

Trung tâm sửa chữa điện nóng - thuộc Công ty Lưới điện cao thế TP. Hà Nội (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) là đơn vị đầu tiên của EVNHANOI lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Mỗi ngày, Công ty Điện lực Nam Từ Liêm có khoảng 200 kWh từ nguồn điện mặt trời mái nhà.

EVNEIC