Đốt rác phát điện: Công nghệ nào phù hợp với Việt Nam?

  • 26/07/2022

Các công nghệ xử lý chất thải rắn đã và đang áp dụng ở Việt Nam và thế giới, trong đó có công nghệ đốt rác phát điện. Tuy nhiên, đặc điểm rác thải của Việt Nam là có hàm lượng hữu cơ lớn, vậy đốt rác phát điện ở Việt Nam liệu có khả thi?

Chi tiết...


Xử lý chất thải rắn và những chính sách “mở”

  • 26/08/2016

Nhằm khuyến khích các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói chung, xử lý chất thải rắn nói riêng, hiện các dự án xử lý chất thải rắn đang nhận được rất nhiều ưu đãi từ thuê đất đến các loại thuế, phí, tín dụng…

Chi tiết...