Từ ngày 10/2, dự án sản xuất vật liệu xây dựng phải được thẩm định công nghệ

  • 10/02/2020

Nghị định 95/2019/NĐ-CP ban hành ngày 16/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2020.

Chi tiết...


Đầu tư sản xuất các loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường

  • 13/12/2017

Đó là một trong những yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị Vật liệu xây dựng (VLXD) toàn quốc 2017, do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 12/12 tại Hà Nội.

Chi tiết...