Vai trò và kết quả hoạt động tiết kiệm năng lượng của Việt Nam

  • 02/12/2021

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp thiết thực giúp cải thiện hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời giúp bảo tồn nguồn năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp cho công cuộc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Chi tiết...


Đi tìm vai trò của tư vấn xanh

  • 02/08/2018

Dưới đây là trao đổi của các chuyên gia tư vấn xanh (tư vấn chứng nhận công trình xanh), tư vấn thiết kế và đại diện chủ đầu tư về vai trò của tư vấn xanh trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chi tiết...