Dự án sản xuất điện từ 'mặt trời nhân tạo'

  • 04/10/2021

Các nhà khoa học có thể sản xuất điện từ lò phản ứng nhiệt hạch trong vòng một thập kỷ tới nếu dự án được chính phủ thông qua.

Chi tiết...


Sản xuất điện từ nguồn sinh khối: Ngành nào có lợi thế?

  • 01/09/2021

Mới đây, kết quả "Nghiên cứu ngành hẹp để tận dụng năng lượng sinh học cho phát điện và sản xuất nhiệt" đã được công bố. Đây là nghiên cứu nằm trong khuôn khổ của Dự án "Bảo vệ khí hậu thông qua Phát triển thị trường năng lượng sinh học bền vững ở Việt Nam" (BEM) do Tổ chức Hợp tác quốc tế CHLB Đức...

Chi tiết...


Sản xuất điện từ mít và sầu riêng

  • 13/08/2020

Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Sydney (Australia) vừa thử nghiệm thành công việc dùng cùi sầu riêng, vỏ mít chuyển hóa thành năng lượng sử dụng cho một số thiết bị công nghệ hay động cơ xe.

Chi tiết...