Sản xuất năng lượng từ... giọt nước

  • 13/02/2020

Tạp chí Nature số đầu tháng 2/2020 đã đăng tải nghiên cứu của Đại học HồngKông (CUHK) về một loại máy phát điện mới dựa theo nguyên lý: Khi một giọt nước rơi xuống một bề mặt, nó tạo hiệu ứng gợn, mở đường cho việc sản sinh năng lượng từ nguồn nguyên liệu dồi dào và có sẵn này.

Chi tiết...


Tận dụng mặt nước để kinh doanh sản xuất

  • 16/09/2019

Siêu thị trên biển, nhà máy điện, nông trại nuôi bò nổi trên nước... là những cách mà thế giới đang tận dụng mặt nước để kinh doanh sản xuất.

Chi tiết...