Quản lý các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  • 20/01/2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vừa ký Quyết định số 12/QĐ-BCĐTKNL ban hành Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và...

Chi tiết...


Quảng Nam: Tổng kết cuộc thi Tìm hiểu giải pháp quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

  • 24/09/2019

Vừa qua, tại Quảng Nam đã diễn ra hội nghị tổng kết cuộc thi Tìm hiểu giải pháp quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2019 do PC Quảng Nam phối hợp với LĐLĐ tỉnh, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam phát động.

Chi tiết...