Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Quốc sách cần tiếp thêm “nhiên liệu”

  • 16/08/2022

Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả được xem là quốc sách quan trọng của nước ta. Tuy vậy, lĩnh vực này còn nhiều việc phải làm, mà một trong những yêu cầu đặt ra là sớm sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chi tiết...


Hướng dẫn triển khai các giải pháp để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  • 16/02/2022

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 145/QĐ-BCT ngày 08/02/2022 về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai thực hiện các giải pháp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

Chi tiết...


Lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm trong trường học

  • 08/11/2021

Năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Cần Thơ, Sở Công Thương TP. Cần Thơ đã triển khai mô hình “Chiếu sáng học đường” tại 1 trường tiểu học và 3 trường THCS trên địa bàn huyện Phong Ðiền và huyện Vĩnh Thạnh. Những mô hình này không chỉ có ý nghĩa tăng chất lượng chiếu sáng lớp...

Chi tiết...


Nghệ An: Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học

  • 02/11/2021

Nằm trong Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An phối hợp với các trường THPT trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.

Chi tiết...


Quy định kiểm toán năng lượng với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

  • 09/10/2020

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Thông tư 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

Chi tiết...