EU đặt mục tiêu chung về sử dụng năng lượng tái tạo

  • 21/12/2017

Chính phủ các nước Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua mục tiêu sử dụng năng lượng tái tạo đến năm 2030.

Chi tiết...


17 mục tiêu phát triển bền vững quốc gia đến năm 2030

  • 15/05/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Mục tiêu của kế hoạch nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài...

Chi tiết...


Mục tiêu mới của Chính phủ về xăng E5

  • 13/10/2016

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình thực hiện lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5.

Chi tiết...