Bạn có thể làm gì sau Giờ trái đất?

  • 30/03/2021

Giờ trái đất không chỉ kéo dài một giờ đồng hồ. Tắt đi các ngọn đèn trong trong Giờ trái đất là để thể hiện quyết tâm sống xanh của bạn trong 365 ngày. Dưới đây là những gợi ý có thể áp dụng trong cuộc sống để giảm tác động tiêu cực tới môi trường thiên nhiên.

Chi tiết...


Bạn có thể làm gì để hưởng ứng Giờ trái đất?

  • 25/03/2020

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên WWF khuyến khích thực hiện các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất online hoặc trong gia đình. Dưới đây là một số gợi ý bạn có thể thực hiện để thể hiện quyết tâm bảo vệ hành tinh trong Giờ trái đất.

Chi tiết...