Kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

  • 13/01/2022

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 10/1/2022 về phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022.

Chi tiết...


Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2022

  • 07/01/2022

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3063/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành Hệ thống điện quốc gia năm 2022.

Chi tiết...


Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2021 - 2025

  • 04/01/2022

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 4485/KH-UBND ngày 30/12/2021 sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Chi tiết...


Hà Nội ban hành kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện năm 2021

  • 18/03/2021

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho từng khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn gồm: Khu vực sản xuất công nghiệp; khu vực thương nghiệp;...

Chi tiết...


Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025

  • 15/09/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 1375/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025.

Chi tiết...


Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính

  • 05/08/2020

Bộ Xây dựng có Quyết định số 967/QĐ-BXD ngày 24/7/2020 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030. Trong đó đề ra 4 nhóm nhiệm vụ quan trọng để phát triển các hoạt động của ngành xây dựng theo hướng giảm phát thải khí nhà kính.

Chi tiết...