Đề xuất cơ chế giá bán điện gió, điện mặt trời với các dự án chuyển tiếp

  • 09/02/2022

Mới đây, Bộ Công Thương có văn bản đề xuất cơ chế xác định giá bán điện gió, điện mặt trời đối với các dự án chuyển tiếp.

Chi tiết...


Doanh nghiệp đề xuất 108 giải pháp tiết kiệm năng lượng

  • 27/05/2019

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo về phát triển các dự án tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” do Bộ Công Thương tổ chức vừa qua.

Chi tiết...