Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025

  • 18/02/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định 175/QĐ-TTg ngày 5/2/2021 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”.

Chi tiết...


Đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà ở Tây Nam Bộ

  • 17/06/2020

Miền Tây Nam Bộ có khí hậu gió mùa, nóng, ẩm với 2 mùa rõ rệt. Mỗi năm, vùng châu thổ này nhận trung bình từ 2.200-2.500 giờ nắng, với năng lượng bức xạ mặt trời trung bình ngày 4,3-4,9 kWh/m2. Tiềm năng khai thác năng lượng ánh sáng mặt trời rất lớn.

Chi tiết...


Công ty Điện lực Hòa Bình đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện

  • 08/05/2019

Để đảm bảo an toàn cho lưới điện cũng như độ ổn định cung cấp điện cho khách hàng, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm. 

Chi tiết...