2.965 kWp

  • 12/08/2020

Là tổng công suất phát triển điện mặt trời mái nhà của Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC Bạc Liêu), lũy kế đến hết tháng 7 năm 2020.

Chi tiết...


3,33 MWp

  • 13/08/2019

Là tổng công suất lắp đặt điện mặt trời áp mái của 296 khách hàng toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tính đến tháng 7/2019.

Chi tiết...


37.730 MW

  • 04/07/2019

Lần đầu tiên, công suất đầu nguồn toàn hệ thống điện Việt Nam đạt mốc 37.730 MW vào ngày 12/6/2019. Đây là con số gần như đã đạt đến “ngưỡng” công suất khả dụng của hệ thống điện.

Chi tiết...


1.350 MW

  • 14/05/2019

Là công suất điện mà Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tiết giảm được năm 2018, khi tiến hành bảo trì khí Nam Côn Sơn và khí Cửu Long.

Chi tiết...