Thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam

  • 23/12/2022

Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã chính thức khởi động chương trình "Thúc đẩy Tài chính khí hậu" nhằm hỗ trợ tiếp cận vốn đầu tư dành cho các dự án các-bon thấp, mang tính đổi mới sáng tạo. Chương trình sẽ huy động nguồn lực tài chính và hỗ trợ kỹ thuật để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch...

Chi tiết...


Total đề nghị phải có thêm thời gian để chuyển đổi năng lượng

  • 18/02/2019

Tổng Giám đốc của Tập đoàn dầu khí Total (Pháp) đề nghị phải có thêm thời gian và những mục tiêu “có thể đạt được” khi chính phủ tiến hành chuyển đổi năng lượng…

Chi tiết...