Chuyển dịch năng lượng - Môi trường bền vững

  • 23/09/2022

Là chủ đề Triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội 2022 (ENTECH HANOI 2022 ) sẽ diễn ra từ ngày 26-28/10/2022 tại Trung tâm hội nghị quốc gia.

Chi tiết...


Việt Nam đặt ra 4 mục tiêu lớn trong chuyển dịch năng lượng

  • 17/08/2022

Đó là phát biểu của Thứ trưởng bộ Công Thương Đặng Hoàng An trong hội thảo “Tác động của COP26 đến chuyển dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh” vào ngày 7/8, tại Hà Nội.

Chi tiết...


Chuyển dịch năng lượng – Con đường hướng tới Net-Zero năm 2050

  • 08/08/2022

Là chủ đề hội thảo diễn ra ngày 05/08/2022 do Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với dự án Năng lượng sạch, giá cả phù hợp và bền vững cho các quốc gia Đông Nam Á (CASE), được quản lý bởi Tổ chức hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam, tổ chức. Hội thảo diễn ra kết hợp...

Chi tiết...


Thách thức về môi trường khi chuyển dịch năng lượng

  • 27/10/2021

Chuyển dịch cơ cấu năng lượng đặt ra những thách thức về môi trường. Không có bất kỳ một nguồn năng lượng nào, nguồn điện nào được coi là sạch 100%. Do đó, cần có những đánh giá về tác động môi trường đối với các dự án năng lượng.

Chi tiết...


Chuyển dịch năng lượng: Từ thế giới đến Việt Nam

  • 06/11/2019

Những thành công về chuyển dịch năng lượng của một số nước trên thế giới sẽ là kinh nghiệm quý cho Việt Nam.

Chi tiết...