Chuyển dịch năng lượng: Từ thế giới đến Việt Nam

  • 06/11/2019

Những thành công về chuyển dịch năng lượng của một số nước trên thế giới sẽ là kinh nghiệm quý cho Việt Nam.

Chi tiết...


Ra mắt Tổ chức Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam

  • 20/09/2019

Chiều 19/9, Tổ chức Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam (VIET) đã chính thức ra mắt tại Hà Nội. VIET là cầu nối hợp tác giữa các nhà khoa học và các nhà lập chính sách nhằm đưa ra các quyết định phù hợp thúc đẩy sự chuyển đổi của hệ thống năng lượng Việt Nam phát triển với độ tin cậy cao và...

Chi tiết...