174 khách hàng tại Thanh Hóa đã ký thỏa thuận Chương trình DR năm 2020

  • 20/03/2020

Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) cho biết, tính đến ngày 15/3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 174/190 khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện trên 1 triệu kWh/năm đã ký cam kết tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) phi thương mại năm 2020.

Chi tiết...


116 khách hàng thỏa thuận tham gia chương trình DR tại Phú Thọ

  • 16/08/2019

Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) đã tích cực triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) và hiện đã có 116 khách hàng thỏa thuận tham gia chương trình.

Chi tiết...