Các giải pháp thiết kế mặt đứng chung cư theo hướng kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng

  • 18/02/2022

Do mặt đứng chung cư cao tầng có diện tích rất lớn nên cần áp dụng các giải pháp thiết kế riêng để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và mang đến lợi ích bền vững cho người sử dụng.

Chi tiết...


Công ty CP DAP - Vinachem: Tích cực triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng

  • 17/12/2021

Xác định tiết kiệm năng lượng không chỉ là giải pháp giúp chia sẻ gánh nặng với ngành Điện mà còn giúp tiết giảm chi phí tại doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, Công ty CP DAP – Vinachem đã triển khai nhiều giải pháp để tiết giảm năng lượng trong quá trình sản xuất.

Chi tiết...