Đến năm 2035, Việt Nam sẽ có 450 tua bin gió ngoài khơi cỡ lớn vận hành

  • 24/01/2022

Việt Nam có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi. Đó là nội dung trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam đang trên lộ trình đưa điện gió ngoài khơi của Việt Nam trở thành một ngành công nghiệp.

Chi tiết...


WB và GIF hỗ trợ Việt Nam trong chương trình thí điểm đấu giá điện mặt trời

  • 19/12/2019

Ban Chỉ đạo Quỹ hạ tầng toàn cầu (GIF) đã phê duyệt khoản tài trợ 1,5 triệu USD hỗ trợ Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Việt Nam thực hiện chương trình thí điểm đấu giá điện mặt trời.     

Chi tiết...


WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng sạch

  • 22/02/2019

Tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách về cơ sở hạ tầng Makhtar Diop ngày 21/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, định chế tài chính quốc tế này tiếp tục giúp Việt Nam huy động vốn để phát triển điện mặt trời, điện gió, cơ sở hạ tầng, cũng như hỗ trợ để thúc đẩy hoàn thiện thể chế đối với...

Chi tiết...


WB cấp vốn hơn 100 triệu USD giúp Việt Nam tiết kiệm năng lượng

  • 17/04/2017

Ban Điều hành Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB) đã thông qua khoản vay 102 triệu USD cho chính phủ Việt Nam nhằm giúp các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam mua các công nghệ tối ưu hóa sản xuất và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Chi tiết...


WB ký hiệp định tài trợ cho Việt Nam 371 triệu USD

  • 26/07/2016

Ngày 25-7, tại Hà Nội, với sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng và Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) khu vực Đông Á Thái Bình Dương Victoria Kwakwa đã ký kết các hiệp định pháp lý cho 3 dự án với tổng giá trị 371 triệu USD.

Chi tiết...