Xe điện - động lực thúc đẩy chuyển đổi xanh ở Vương quốc Anh

  • 15/09/2021

Tại Vương quốc Anh, cuộc cách mạng xe điện và sự thay đổi cấu trúc thiết kế của ngôi nhà đang là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 giữa thế kỷ 21 và cuộc sống bền vững.

Chi tiết...


Phát triển năng lượng tái tạo: Kinh nghiệm từ Vương quốc Anh

  • 18/09/2019

Vương quốc Anh hiện là quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (NLTT), đặc biệt là năng lượng gió và năng lượng sinh khối. “Bí quyết” của quốc gia này trong phát triển NLTT là gì?

Chi tiết...


Đá ở đáy biển Bắc có thể lưu trữ năng lượng tái tạo

  • 14/02/2019

Một nghiên cứu mới công bố của các nhà khoa học 2 trường Đại học Edinburgh và Strathclyde (Scotland) cho thấy, đá ở đáy biển Bắc có thể trở thành nơi lưu trữ lâu dài năng lượng tái tạo.

Chi tiết...