Năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển thêm 90MWp điện từ nguồn năng lượng tái tạo

  • 02/03/2021

Đây là một trong những nội dung chính của Kế hoạch số 50/KH-UBND về phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 vừa được Ủy ban Nhân dân (UBND) TP Hà Nội ban hành ngày 1/3.

Chi tiết...


UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2025

  • 26/08/2020

Ngày 21/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3700/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chi tiết...