Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020

  • 04/03/2020

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND (ngày 25/2/2020) về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ((NLTK&HQ) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Chi tiết...


TP Hà Nội: 600 hộ gia đình tiêu biểu về sử dụng TKĐ, tiết kiệm năng lượng năm 2017

  • 27/11/2017

Ngày 17/11/2017, Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành quyết định số 945/QĐ-SCT công nhận “Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng tiêu biểu năm 2017” cho 600 hộ gia đình của Thành phố Hà Nội.

Chi tiết...