Đắk Nông phê duyệt đầu tư 3 dự án nhà máy điện gió

  • 06/10/2020

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 3 Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1,2,3.

Chi tiết...


Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030

  • 19/03/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019 về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

Chi tiết...


Sửa đổi quy định về giá điện đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà

  • 11/01/2019

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, Quyết định sửa đổi quy định về giá điện đối với dự án điện mặt trời trên mái...

Chi tiết...