“Pin cát” và câu chuyện năng lượng xanh

  • 03/11/2022

Một nhóm nhà nghiên cứu Phần Lan lắp đặt “pin cát” hoạt động hoàn toàn đầu tiên trên thế giới có thể lưu trữ năng lượng xanh trong nhiều tháng. Nhóm nhà phát triển cho biết điều này giúp giải quyết vấn đề về nguồn cung quanh năm - vấn đề chính đối với năng lượng xanh.

Chi tiết...


Pin cát đầu tiên trên thế giới

  • 06/07/2022

Công ty Phần Lan lắp đặt hệ thống pin có thành phần chính là khoảng 100 tấn cát, giúp tích trữ năng lượng xanh dưới dạng nhiệt trong nhiều tháng.

Chi tiết...