PC Quảng Bình tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm trong mùa hè

  • 08/06/2021

Để cung cấp điện ổn định cho khách hàng, Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) đã chủ động triển khai nhiều biện pháp củng cố lưới điện đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đến khách hàng.

Chi tiết...


PC Quảng Bình: Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất năm 2021

  • 29/03/2021

Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2021, góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong toàn xã hội, thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Công ty Điện lực Quảng Bình đã tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến.

Chi tiết...


PC Quảng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải các phong trào tiết kiệm điện năm 2020

  • 30/12/2020

Để ghi nhận những nỗ lực của khách hàng trong công tác tiết kiệm điện (TKĐ) và tri ân khách hàng sử dụng điện, Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) vừa phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết và trao thưởng cho các khách hàng đạt giải các phong trào tiết kiệm điện trong năm...

Chi tiết...