PC Ninh Thuận: Hiệu quả từ tuyên truyền tiết kiệm điện

  • 01/10/2021

Lũy kế 8 tháng của năm 2021, Công ty Điện lực Ninh Thuận (PC Ninh Thuận) đã tiết kiệm 10,978 triệu kWh, tương ứng 2,25% sản lượng điện thương phẩm và tăng 4,02% so với cùng kỳ năm 2020.

Chi tiết...


9,526 triệu kWh

  • 13/08/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận lũy kế 7 tháng của năm 2021, tương ứng 2,27% sản lượng điện thương phẩm (419,661 triệu kWh) và tăng 4,84% so với cùng kỳ năm 2020.

Chi tiết...


3,587 triệu kWh

  • 12/04/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận lũy kế 03 tháng năm 2021, tương ứng 2,28% sản lượng điện thương phẩm, tăng 9,81% so với cùng kỳ năm 2020.

Chi tiết...


1,468 triệu kWh

  • 15/09/2020

Đây là sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh Ninh Thuận trong tháng 8/2020, tăng 6,62% so với cùng kỳ năm 2019.

Chi tiết...


1,434 triệu kWh

  • 12/08/2020

Theo PC Ninh Thuận, đây là sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh trong tháng 07/2020, tăng 36,64% so với cùng kỳ năm 2019.

Chi tiết...


1.240 công trình điện mặt trời mái nhà tại Ninh Thuận được đấu nối vào lưới điện quốc gia

  • 05/08/2020

Theo Công ty Điện lực Ninh Thuận (PC Ninh Thuận), tính đến hết ngày 31/7/2020, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.240 khách hàng đã đưa vào vận hành hệ thống ĐMTMN và đã được chấp thuận đấu nối, với tổng công suất lắp đặt hơn 71,5 MWp.

Chi tiết...


PC Ninh Thuận tổ chức cuộc thi 'Trạng nguyên nhỏ tuổi' tuyên truyền TKĐ

  • 02/07/2018

Công ty Điện lực Ninh Thuận (PC Ninh Thuận) và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp triển khai cuộc thi "Trạng nguyên nhỏ tuổi” đến các em học sinh trong trại hè năm 2018.

Chi tiết...


PC Ninh Thuận: Hiệu quả sử dụng năng lượng mặt trời áp mái

  • 26/06/2018

Qua 2 tháng hoạt động của hệ thống điện năng lượng mặt trời, so với cùng kỳ năm trước, sản lượng điện của Công ty Điện lực Ninh Thuận (PC Ninh Thuận) nhận vào từ lưới giảm 16.870 kWh, góp phần giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho PC Ninh Thuận.

Chi tiết...