102,1 triệu kWh

  • 13/10/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Long An lũy kế đến hết tháng 9/2021, đạt tỷ lệ 2,19% sản lượng điện thương phẩm.

Chi tiết...


PC Long An: Hiệu quả từ hệ thống năng lượng mặt trời áp mái hòa lưới

  • 16/10/2018

Sau 2 tháng vận hành, tổng sản lượng điện do hệ thống điện mặt trời áp mái nối lưới tại văn phòng Công ty Điện lực Long An (PC Long An) tạo ra là 10.507 kWh, trung bình mỗi ngày hệ thống phát 200 kWh, đáp ứng khoảng 40% phụ tải của PC Long An, đồng thời phát lên lưới 730 kWh.

Chi tiết...


PC Long An: Tập huấn kiến thức về hệ thống điện năng lượng mặt trời

  • 16/05/2018

Vừa qua, Công ty Điện lực Long An (PC Long An) đã phối hợp với Công ty TNHH Năng lượng Mặt Trời Đỏ tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về hệ thống điện năng lượng mặt trời cho CBCNV nhằm trang bị những kiến thức cơ bản để áp dụng vào thực tế tại đơn vị trong thời gian tới.

Chi tiết...