Tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả cho học sinh

  • 19/09/2022

Ngày 19/9, Điện lực huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) phối hợp với Trường THCS Hương Lâm (Hiệp Hòa) tổ chức tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho gần 1.000 học sinh của nhà trường với thông điệp "Em cùng chung tay tiết kiệm điện và tích cực hưởng ứng tham gia bảo vệ hành lang an toàn lưới...

Chi tiết...


PC Bắc Giang: Tăng cường tiết kiệm điện, đảm bảo cấp điện ổn định

  • 30/03/2022

Nâng cao công tác tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng là nội dung chính đang được Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) triển khai nhằm đảm bảo hệ thống lưới điện vận hành an toàn, ổn định trong mùa nóng năm 2022.

Chi tiết...


PC Bắc Giang quy định về tiết kiệm điện tại trụ sở cơ quan, đơn vị

  • 30/09/2020

Căn cứ Chỉ thị 20/2020/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025, để đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm tại trụ sở, Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) đã ban hành văn bản số 3789/QyĐ-PCBG ngày 25/9/2020...

Chi tiết...


PC Bắc Giang quyết liệt triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải

  • 31/07/2019

Thời gian qua, Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) đã nỗ lực mời gọi các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bản tỉnh tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR).

Chi tiết...