Nhà thông minh giúp chúng ta tiết kiệm như thế nào?

  • 08/08/2022

Với sự tiến bộ của công nghệ, cuộc sống của con người ngày càng đơn giản hơn, nhất là với sự kiểm soát của nhà thông minh.

Chi tiết...


Nhà thông minh - Xu thế của tương lai

  • 28/03/2018

Các thiết bị liên quan đến điện năng trong nhà thông minh đều có thể kết nối mạng, có khả năng tính toán theo nhu cầu chủ nhân, cảm biến môi trường và có thể “giao tiếp” với nhau, đem lại những tiện ích tốt nhất cho người sử dụng.

Chi tiết...


Anh: Mô hình nhà thông minh giúp cắt giảm 60% hóa đơn tiền điện

  • 12/09/2017

Anh đang lên kế hoạch phát triển mô hình nhà ở “tự cung tự cấp” với khả năng tự sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, giúp cắt giảm 60% hóa đơn tiền điện mỗi năm.

Chi tiết...