Nghệ An tổ chức hội thi tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình

  • 20/06/2022

Ngày 16/6, Sở Công Thương Nghệ An phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Hội thi tuyên truyền tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình tại huyện Yên Thành, nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng tiết kiệm năng lượng cho người dân trên địa bàn.

Chi tiết...


Nghệ An: Vận động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học năm 2022

  • 23/05/2022

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Sở Công Thương vừa phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học năm 2022 tại Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An)

Chi tiết...


Nghệ An phát động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  • 22/11/2021

Sáng 19/11, tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Lễ phát động cuộc vận động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021.

Chi tiết...


Nghệ An ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới

  • 21/06/2021

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 16/6/2021 triển khai thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 10/3/2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 55 – NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam...

Chi tiết...


Nghệ An tuyên truyền chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

  • 21/07/2020

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An vừa phối hợp với Điện lực Yên Thành và Hội LHPN xã Hồng Thành tổ chức tập huấn tiết kiệm năng lượng và an toàn lưới điện trong hộ gia đình.

Chi tiết...