Nâng cao nhận thức và thực hành sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả từ trong nhà trường

  • 14/02/2022

Điện lực thị xã Hồng Lĩnh (PC Hà Tĩnh) không ngừng đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiết thực trong đó chú trọng công tác tuyên truyền đến các em học sinh, thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

Chi tiết...


Nâng cao nhận thức sử dụng điện tiết kiệm cho học sinh huyện Tiên Phước

  • 11/10/2017

Công đoàn và Chi đoàn Điện lực Tiên Phước (Công ty Điện lực Quảng Nam) vừa phối hợp tổ chức phổ biến, tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường THCS Nguyễn Trãi (Tiên Châu) với gần 200 em học sinh tham gia.

Chi tiết...