Hà Giang khánh thành mô hình chiếu sáng công cộng bằng đèn led tiết kiệm điện

  • 04/10/2021

Hệ thống bóng đèn công nghệ led tiết kiệm điện, hiệu suất cao đã được Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Hà Giang hỗ trợ lắp đặt cho xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang nhằm đẩy mạnh chủ trương chiếu sáng công cộng bằng đèn led tiết kiệm điện.

Chi tiết...


Hiệu quả mô hình chiếu sáng từ năng lượng mặt trời tại Hà Giang

  • 04/03/2019

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020, vừa qua, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công Thương tỉnh Hà Giang đã triển khai Mô hình xây dựng “Hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại tuyến đường lên...

Chi tiết...


Hà Giang hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019

  • 04/03/2019

UBND tỉnh Hà Giang đã yêu cầu Sở Công Thương chủ trì cùng các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng; vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019.

Chi tiết...