Khóa học thực hành trực tuyến về hiệu quả năng lượng

  • 15/11/2022

Khóa học diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 26/11/2022 trên nền tảng trực tuyến Atingi, được hỗ trợ thực hiện bởi Hợp phần Hiệu quả năng lượng thuộc Dự án 4E trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ.

Chi tiết...


GIZ và GGGI hợp tác phát triển năng lượng sinh học tại Việt Nam

  • 14/09/2016

Ngày 14/9, tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) đã ký Thư khẳng định mong muốn hợp tác cho sự phát triển bền vững năng lượng sinh học tại Việt Nam.

Chi tiết...