Đồng Tháp sử dụng năng lượng tiết kiệm để phát triển kinh tế bền vững

  • 17/11/2021

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) là một trong những mục tiêu trọng tâm được Đồng Tháp quan tâm thực hiện từ nhiều năm qua.

Chi tiết...


Khi nông dân xài điện mặt trời

  • 18/02/2019

Gần 10 năm nay, người dân ấp 5A, ấp 6B (xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười) và ấp 2 (xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh) tỉnh Đồng Tháp đã sử dụng điện mặt trời để xem tivi, bật quạt máy, mở đèn cho tụi nhỏ học bài...

Chi tiết...