Công ty Điện lực Yên Bái tổng kết chương trình Gia đình tiết kiệm điện năm 2022

  • 10/11/2022

Mới đây, tại thị xã Nghĩa Lộ, Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức tổng kết chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2022.

Chi tiết...


Công ty Điện lực Yên Bái nâng cao nhận thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

  • 17/05/2022

Xác định tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm (SDĐATTK) là nhiệm vụ trọng tâm, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) có văn bản chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản giúp nâng cao nhận thức cho người dân SDĐATTK và hiệu quả nhằm hạn chế thấp...

Chi tiết...


PC Yên Bái: Phát động thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2018

  • 18/06/2018

Ngày 15/6, tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên (Yên Bái), Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp với Sở Công Thương và UBND huyện Văn Yên tổ chức phát động chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2018.

Chi tiết...