21,8 triệu kWh

  • 18/08/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trong 7 tháng của năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đạt 2,33% sản lượng điện thương phẩm.

Chi tiết...


Cà Mau tập huấn tiết kiệm điện cho hơn 50 hội viên phụ nữ

  • 19/11/2020

Công ty Điện lực Cà Mau vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả năm 2020 cho các hội viên.

Chi tiết...