VPI và FECON hợp tác nghiên cứu, phát triển các dự án hạ tầng năng lượng tại Việt Nam

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác, nghiên cứu phát triển và cùng tham gia các dự án hạ tầng năng lượng tại Việt Nam giữa Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Công ty CP FECON được tổ chức ngày 2/10 tại Hà Nội.

Đại diện 2 bên ký kết biên bản ghi nhớ - Ảnh: T.Trung.

TS. Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng VPI và ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT FECON đã đại diện hai bên ký kết biên bản ghi nhớ.

Theo Biên bản ghi nhớ, VPI và FECON sẽ tăng cường chia sẻ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu (database) về số liệu địa chất, địa kỹ thuật một số vùng trọng điểm dọc theo bờ biển Việt Nam nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế và thi công các công trình gần và xa bờ.

Hai bên cũng hợp tác trong khảo sát địa kỹ thuật, thủy - hải văn; thiết kế nền móng và kết cấu các công trình gần và xa bờ biển Việt Nam. Hai đơn vị có kế hoạch cùng nhau nghiên cứu và bảo trợ cho doanh nghiệp tự nguyện liên kết với VPI và FECON trong lĩnh vực địa kỹ thuật công trình.

TS. Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng VPI cho biết việc hợp tác với FECON nằm trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái sáng tạo cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong đó VPI với vai trò hạt nhân sẽ liên kết với các tổ chức/cá nhân trên thế giới để nghiên cứu phát triển, cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới, đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh cho các đơn vị trong ngành Dầu khí Việt Nam.

Trước mắt, VPI cùng FECON ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế và thi công các công trình năng lượng tái tạo và dầu khí gần và xa bờ (đặc biệt là các dự án điện gió ngoài khơi); đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực địa kỹ thuật công trình ngoài khơi.

Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT FECON cho biết, trong chiến lược phát triển, FECON tập trung phát triển đồng thời mảng xây lắp (nền móng, công trình ngầm, cơ sở hạ tầng, xây dựng công nghiệp) và đầu tư (giao thông, khu công nghiệp, đô thị, năng lượng tái tạo).

 


  • 05/10/2020 08:51
  • Thành Trung