Ủy ban Chứng khoán nhà nước hướng dẫn phát hành trái phiếu xanh

Ngày 12/4, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã có hướng dẫn phát hành trái phiếu xanh, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển các dự án xanh, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Trên thế giới, trái phiếu xanh đang được coi là phương tiện hữu hiệu huy động vốn từ khu vực tư nhân cho các dự án có lợi ích về môi trường và xã hội.

Theo đó, tất cả các dự án hướng tới mục tiêu "xanh" như: năng lượng, quản lý chất thải, ô nhiễm..., thậm chí kể cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, du lịch... đều có thể phát hành trái phiếu xanh.

Để gọi vốn thành công từ trái phiếu xanh, doanh nghiệp cần hiểu rõ hướng dẫn về cách thức phát hành, cách quản lý dòng tiền, nguồn vốn cho các dự án xanh, đặc biệt là việc công bố thông tin về môi trường, xã hội của doanh nghiệp minh bạch.

Phát hành trái phiếu xanh, lãi suất phải trả thấp hơn và không nhất thiết phải thế chấp bất động sản để vay vốn như ngân hàng là những lợi thế của trái phiếu xanh mà nhiều doanh nghiệp mong muốn.

Tương tự như việc phát hành trái phiếu thông thường, doanh nghiệp cần tôn trọng các chuẩn mực và quy trình phát hành. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất là số tiền huy động được từ trái phiếu, doanh nghiệp phải dùng một tỷ lệ nhất định để dành cho các dự án đóng góp vào các mục tiêu phát triển kinh tế, khí hậu và phát triển bền vững.

Việc phát hành trái phiếu xanh đang là xu hướng toàn cầu với sự tham gia của các định chế tài chính quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)... và được xem là một kênh huy động vốn quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng bền vững.

 


  • 16/04/2021 03:02
  • Thảo Nguyên