USAID tài trợ 14 triệu USD cho dự án An ninh năng lượng đô thị Việt Nam

Ngày 1/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố dự án An ninh năng lượng đô thị Việt Nam sẽ được thực hiện từ năm 2019 đến 2023 với nguồn kinh phí tài trợ 14 triệu USD.

Dự án nhằm mục tiêu thúc đẩy triển khai những giải pháp năng lượng phân tán, tiên tiến ở một số khu vực đô thị được chọn tại Việt Nam, hướng đến giải quyết nhu cầu năng lượng đang tăng nhanh tại Việt Nam và mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các đô thị. Nguồn tài chính được USAID viện trợ không hoàn lại, đồng thời cung cấp kiến thức chuyên môn nhằm giúp khối doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia vào các mục tiêu phát triển năng lượng sạch.

Cụ thể, dự án sẽ hỗ trợ triển khai các giải pháp năng lượng tiên tiến như công nghệ điện mặt trời áp mái tại các hộ gia đình, công nghệ lưu điện thế hệ tiếp theo và các phương thức vận tải sạch hơn.

Nhu cầu năng lượng tại Việt Nam gia tăng khiến cho việc sử dụng các công nghệ năng lượng sạch và hiện đại trở nên quan trọng để có thể duy trì đà tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

USAID đã trao tặng Bộ Công Thương phần mềm PLEXOS và phần cứng đi kèm. Đây là công cụ giúp mô phỏng hoạt động vận hành của các nhà máy điện trong nhiều năm, để có thể đặt ra mục tiêu tối ưu về sản xuất và truyền tải năng lượng.

 

 


  • 04/11/2019 09:40
  • Bùi Long