UNDP công bố sáng kiến giao thông điện xanh tại Hà Nội

Ngày 5/9, tại khu đô thị sinh thái Ecopark (Hưng Yên), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Công ty xe điện MBI Việt Nam tổ chức lễ công bố Sáng kiến Giao thông điện xanh.

Lễ công bố Sáng kiến giao thông điện xanh đầu tiên tại Khu đô thị sinh thái Ecopark. Ảnh: Hà Văn Anh.

Sáng kiến Giao thông điện xanh này là một sáng kiến công - tư do UNDP, MBI Việt Nam, Ecopark, Công ty TNHH Ecotek và thành phố Huế phối hợp thực hiện. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Chỉ số Kinh doanh Khí hậu của UNDP và Bộ Kế hoạch và Đầu tư - một hệ thống khuyến khích các công ty thực hiện các hành động chống biến đổi khí hậu.

Mục đích chung của sáng kiến Giao thông điện xanh nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giao thông xanh trong việc giải quyết các vấn đề của biến đổi khí hậu và chất lượng không khí ở Việt Nam, thúc đẩy việc di chuyển xanh để giảm ô nhiễm không khí và các nguy cơ sức khỏe do ô nhiễm gây ra.

Theo Sáng kiến trên, trong hai tháng tới (tháng 11/2020), một thử nghiệm thí điểm chương trình chia sẻ xe đạp điện sẽ được tiến hành tại khu đô thị Ecopark với khoảng 500 xe đạp điện, 50 trạm sạc và một trung tâm điều hành.

Sau khi thời gian thử nghiệm này, UNDP sẽ phân tích chi tiết tất cả các dữ liệu và lập một báo cáo đánh giá tác động giảm khí nhà kính cũng như cải thiện chất lượng không khí. Các kết quả này sẽ được công bố tới công chúng và các bên liên quan sẽ được khuyến khích hành động tích cực bằng cách chia sẻ những kết quả đó thông qua các hội nghị công khai với các bộ ngành, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức dân sự xã hội.

MBI Việt Nam và UNDP sẽ mở rộng chương trình chia sẻ xe đạp điện này ở thành phố Huế vào cuối năm nay. Trong tương lai, chương trình chia sẻ xe đạp điện cũng sẽ có thể được mở rộng tới các thành phố khác.

 


  • 10/09/2020 10:15
  • Hà Văn Anh