UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện công tác tiết kiệm điện và chương trình DR năm 2020

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 2820/UBND-CN ngày 11/3/2020 về việc thực hiện chương trình điều tiết phụ tải (DR) và tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Nhiều hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đã được PC Thanh Hóa hỗ trợ đổi đèn sợi đốt sang đèn tiết kiệm điện - Ảnh: Ngọc Tuấn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện; xây dựng, ban hành và kiểm tra, giám sát các nội quy, quy định sử dụng điện tiết kiệm tại các cơ quan, công sở, các đơn vị chiếu sáng công cộng trên địa bàn quản lý; ban hành quy chế về mua sắm thiết bị có hiệu suất năng lượng cao khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng trong đơn vị.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất, các cuộc vận động "Gia đình tiết kiệm điện”, “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện”...

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, tạo điều kiện để PC Thanh Hóa thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học, dành thời gian hợp lý trong các chương trình ngoại khóa để phổ biển nội dung về cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với PC Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, hoạt cảnh, chương trình truyền thanh, truyền hình dưới nhiều hình thức sinh động, phù hợp.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với các điện lực địa phương tổ chức tuyên truyền, quảng bá chương trình DR đến các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các điện lực địa phương theo dõi, kiếm tra việc thực hiện tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các đơn vị, cá nhân không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sử dụng điện lớn có sản lượng tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên trên địa bàn tham gia ký thỏa thuận DR với PC Thanh Hóa; thực hiện tiết giảm công suất sử dụng điện theo thỏa thuận điều chỉnh phụ tải đã ký giữa khách hàng và điện lực để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu PC Thanh Hóa tập trung triển khai chương trình DR phi thương mại đối với nhóm khách hàng có lượng điện năng tiêu thụ lớn, hỗ trợ công tác kiểm toán năng lượng trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kèm theo các giải pháp tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...

c2820_signed.pdf