UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy Điện gió Hướng Linh 4

Ngày 10/12, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy Điện gió Hướng Linh 4 của Công ty CP điện gió Hướng Linh 4 với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy Điện gió Hướng Linh 4 được xây dựng tại xã Hướng Linh, huyện miền núi Hướng Hóa, với diện tích đất sử dụng 8ha, tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng.

Dự án có tổng công suất thiết kế 30MW gồm 9 tuabin gió, mỗi tuabin gió có công suất từ 3,3 đến trên 3,4MW; sản lượng điện cung cấp trung bình trên 100 triệu kWh/năm. Dự kiến, đến tháng 12/2021, Nhà máy Điện gió Hướng Linh 4 sẽ hoàn thành và phát điện.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có một số dự án điện gió lớn đang được triển khai như Nhà máy Điện gió Hướng Linh 3 với tổng vốn đầu tư trên 1.530 tỷ đồng; Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 3 có tổng vốn đầu tư trên 1.580 tỷ đồng; Nhà máy Điện gió Gelex 1, 2, 3 mỗi nhà máy có công suất 30MW, tổng vốn đầu tư gần 3.660 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Trị xác định, thu hút đầu tư vào lĩnh vực điện gió, là một trong những ưu tiên, nhằm đưa địa phương trở thành trung tâm năng lượng của khu vực Bắc miền Trung…