UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 19/6/2020, UBND tỉnh Quảng Bình có văn bản số 1056/UBND-KT về việc tăng cường tiết kiệm điện (TKĐ) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức theo dõi, kiểm tra và quản lý dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương triển khai nhiệm vụ của Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh; triển khai giải pháp tiết kiệm năng lượng (TKNL), thay thế trang thiết bị có hiệu suất thấp bằng thiết bị, dây chuyền sản xuất có hiệu suất cao, TKNL; tăng cường công tác giám sát điện năng, thanh tra an toàn điện, giải quyết khiếu nại của khách hàng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về cung ứng và sử dụng điện…

Bên cạnh đó, các sở, ngành nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, TKNL; hướng dẫn sử dụng và kiểm tra giám sát việc sử dụng, lắp đặt các thiết bị TKĐ đối với các dự án, công trình, trụ sở, tòa nhà làm việc, hệ thống chiếu sáng đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh khi xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp các công trình dự án theo quy định về đầu tư và xây dựng.

Các cơ quan truyền thông trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi biện pháp TKĐ để mọi tổ chức, cá nhân biết và thực hiện; xây dựng chuyên đề, phóng sự về hoạt động TKĐ; giới thiệu các mô hình tiêu biểu về tiết kiệm điện; các sản phẩm tiết kiệm, trong đó tập trung vào lĩnh vực sử dụng các thiết bị chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, thiết bị văn phòng và thiết bị sử dụng điện khác; khuyến khích các hộ sử dụng các thiết bị điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng chủ trương, biện pháp TKĐ đến mỗi người dân, cán bộ công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn hiểu và thực hiện TKĐ, sử dụng năng lượng hiệu quả; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng các khu vực dân cư hợp lý theo quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý trường hợp không thực hiện biện pháp TKĐ; giám sát tình hình sử dụng điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng và quảng cáo, quy định chế độ chiếu sáng cho phù hợp tránh lãng phí.

Công ty Điện lực Quảng Bình được giao thực hiện nghiêm quy định cụ thể về TKĐ trong phát điện, truyền tải và phân phối điện; áp dụng giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo đạt được các tiêu chí về giảm tổn thất theo quy định của Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trong việc sử dụng điện đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện; tổ chức phát động các phong trào thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở”, “Tiết kiệm điện trong sản xuất” và các phong trào thi đua TKĐ khác theo từng năm.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể trên địa bàn phối hợp với cơ quan điện lực trên địa bàn xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch TKĐ; huy động nguồn lực để lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia, phấn đấu hàng năm tối thiểu tiết kiệm 5 - 6% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tuân thủ quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của cơ quan điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện...

Xem chi tiết văn bản trong file đính kèm

vbdi_1056_UBND(19_06_2020_14h55p38)_signed.pdf


  • 02/07/2020 05:44
  • Phạm Tân