UBND tỉnh Hải Dương chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 23/6, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

PC Hải Dương hỗ trợ đổi đèn sợi đốt sang đèn tiết kiệm điện cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Tuấn Anh.

Cụ thể, Sở Công Thương tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật; đánh giá, tổng hợp thông tin từ các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) được giao xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị, đảm bảo hằng năm tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ. Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ trì, phối hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025.

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào thời gian cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của điện lực địa phương; sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của cơ quan điện lực địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện. Thường xuyên sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình, tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ. Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ...

Chỉ thị cũng nêu rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Chi tiết văn bản xem đính kèm

CT11_TKD_UBNDtinhHaiDuong.pdf