UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn số 400/UBND-KT gửi các cơ quan, ban ngành liên quan về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, Sở Công Thương được giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời đề xuất Bộ Công Thương, UBND tỉnh khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích về tiết kiệm điện; hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ thực hiện đầu tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, thay thế các thiết bị có hiệu suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền sản xuất có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và sử dụng nhiều năng lượng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh & Truyền hình Đồng Tháp phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện đến doanh nghiệp, người dân.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện; chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng thực hiện nghiêm túc các giải pháp tiết kiệm điện.

Công ty Điện lực Đồng Tháp (PC Đồng Tháp) thực hiện các giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư, cải tạo lưới điện nhằm vận hành tối ưu lưới điện, giảm tổn thất điện năng trên hệ thống; hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện và thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết văn bản xem file đính kèm

400CV-UB2020KT.pdf