Tuần lễ Lưới điện thông minh Việt Nam 2019

Tuần lễ Lưới điện thông minh Việt Nam 2019 do Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 02-05/12/2019 tại Hà Nội.

Tuần lễ Lưới điện thông minh Việt Nam 2019 do Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức.

Tuần lễ được tiến hành trong khuôn khổ Dự án hợp tác song phương hỗ trợ kỹ thuật “Ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả” do Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) và GIZ thay mặt cho Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức (BMZ) phối hợp thực hiện.

Tại Tuần lễ sẽ diễn ra một chuỗi các hoạt động và hội nghị, hội thảo chuyên đề liên quan đến phát triển lưới điện thông minh phù hợp với hệ thống năng lượng của Việt Nam nhằm tích hợp năng lượng tái tạo, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, môi trường bền vững, phát triển kinh tế xã hội.

Cụ thể:

- Ngày thứ nhất (2/12/2019): Hội nghị “Khai mạc Tuần lễ Lưới điện thông minh Việt Nam” 

- Ngày thứ hai (3/12/2019): Hội nghị “Sáng kiến công nghệ hệ thống điện” gồm có các bài tham luận về công tác vận hành lưới điện có tỷ trọng cao các nguồn năng lượng tái tạo cũng như các sáng kiến, ý tưởng của các diễn giả nước ngoài nhằm giúp giải quyết vấn đề ở hiện tại và trong tương lai...

- Ngày thứ ba (4/12/2019): Hội thảo “Chuyên đề lưới điện thông minh” gồm có các bài tham luận về công nghệ lưới điện thông minh của các đơn vị/ chuyên gia trong và ngoài nước trong cả lĩnh vực công nghệ và pháp lý nhằm đưa ra các phương án để vận hành lưới điện linh hoạt trong bối cảnh tỷ trọng công suất lắp đặt của các nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống điện ngày càng tăng cao.

- Ngày thứ tư (5/12/2019): Hội thảo “Ứng dụng Internet trong năng lượng”.

 


  • 27/11/2019 03:05
  • Bùi Long