Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2021

Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2021 (Mini Green Building Week) do Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh (IGU) cùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đô thị xanh Việt Nam (VIEALIFE GROUP) và Sen vàng Group tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng và Hiệp hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 - 26/11/2021 với quy mô nhỏ và theo hình thức trực tuyến.

Hội thảo “Giải pháp quy hoạch kiến trúc xanh cho các công trình cao tầng từ kết quả khảo sát các đô thị lớn tại Việt Nam” có sự tham gia của các diễn giả trong và ngoài nước.

Tuần lễ Công trình Xanh gồm 3 hoạt động chính:

- Hội thảo “Giải pháp quy hoạch kiến trúc xanh cho các công trình cao tầng từ kết quả khảo sát các đô thị lớn tại Việt Nam” (dự kiến tổ chức vào ngày 23/11/2021)

Mục tiêu của hội thảo là đưa ra các kết quả khảo sát về tiện nghi vi khí hậu trong nhà, chất lượng sống và sử dụng năng lượng hiệu quả của cư dân sinh sống trong các khu nhà chung cư cao tầng (dựa trên kết quả của dự án CAMaRSEC - Nghiên cứu vật liệu thích ứng với khí hậu trong bối cảnh kinh tế – xã hội của Việt Nam); phân tích tác động của chứng nhận xanh cho công trình tại Việt Nam - từ kết quả khảo sát cư dân hộ gia đình tại TP.HCM; đưa ra các đánh giá, các giải pháp thiết kế dựa trên điều kiện khí hậu tự nhiên, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng sống và sử dụng năng lượng hiệu quả các công trình cao tầng có mặt đứng hướng Tây (từ kết quả Đề tài cấp Bộ “Giải pháp hướng Tây cho nhà chung cư cao tầng tại Việt Nam”).

Hội thảo cũng nhằm mục đích chia sẻ, trao đổi thông tin về kinh nghiệm và xây dựng cơ chế chính sách, các công nghệ, sản phẩm, thiết bị, vật liệu mới nhằm phát triển công trình xanh và công trình hiệu quả năng lượng.

- Khoá tập huấn, đào tạo: “Phát triển công trình cao tầng xanh tại Việt Nam - Giải pháp lớp vỏ công trình trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm” (dự kiến tổ chức vào ngày 25/11/2021)

- Lễ trao giải Giải thưởng “Kiến trúc xanh sinh viên 2021” (dự kiến tổ chức vào ngày 26/11/2021) nhằm tôn vinh và trao thưởng cho những đề án xuất sắc đáp ứng các tiêu chí của Giải thưởng “Kiến trúc Xanh sinh viên Việt Nam 2021”.


  • 19/11/2021 03:53
  • Phương Mai